🔖ویدیوی بخش های مهم سخنان دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نشست جامعۀ اسلامی مهندسین را در ادامه با هم می بینیم …


📌 قالیباف: مجلس دوازدهم باید برنامۀ هفتم را پیگیری کند | برنامۀ هفتم کم‌اشکال‌ترین و اجرایی‌ترین برنامۀ توسعۀ کشور بوده است

دریافت | دریافت

📌 قالیباف: من از مسیر مدیریتی به حوزۀ سیاست آمده‌ام، نه از جوامع سیاسی | کشور امروز به توسعه و پیشرفت نیاز دارد

دریافت | دریافت

📌 قالیباف: دشمن دیگر توان تجزیۀ سرزمینی کشور ما را ندارد، اما در پی تسخیر ذهن هم‌وطن‌های ما و تجزیۀ ذهنی ایرانیان هستند

دریافت | دریافت

📌 قالیباف: هرکسی با صندوق انتخابات قهر کند، خواسته یا ناخواسته، آب به آسیاب دشمن می‌ریزد | کاستی‌ها و اشکالات کشور را کسی انکار نمی‌کند، اما مشکلات باید با گفت‌وگو و حرف‌زدن با یکدیگر حل‌وفصل شوند

دریافت | دریافت

📌 قالیباف: تحت هیچ مصلحتی حق نداریم مردم را در امور جامعه از میدان دور نگه داریم

دریافت | دریافت

📌 قالیباف: جوهرۀ انقلاب ما در سیاست داخلی و خارجی تکیه بر مردم است

دریافت | دریافت

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :