پیش از آغاز فعالیت مجلس یازدهم بسیاری از سازمان ها و ادارات و نهادها از اداره شیلات و … تا صنف نانوایی ها … تا فروشگاه های لباس و… باید مجوزهای کاغذی را امضا و مهر میکردند … این میان مردمی بودند که برای دریافت مجوز روزها معطل میشدند… اما با کار مجلس یازدهم رانت این نوع مجوزدهی ها از بین رفته است….

ویدیو : با کار مجلس یازدهم و دکتر قالیباف رانت مجوزدهی ها از بین رفت

دریافت | دریافت

گزارش به مردم عنوان فهرستی از مطالب کانال دکتر محمد باقر قالیباف درباره دستاوردهای مجلس به ریاست ایشان است … این ویدیو درباره قوانین صدور مجوزها، مجلس شورای اسلامی است که با هم می‌بینیم…

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :