📍 مجلس یازدهم جلوی فسادها و فرارهای مالیاتی را گرفت

👇 برای اطلاع از مصوبات مجلس یازدهم در این حوزه، ویدئو را تماشا کنید.

دریافت | دریافت

گزارش به مردم عنوان فهرستی از مطالب کانال دکتر محمد باقر قالیباف درباره دستاوردهای مجلس به ریاست ایشان است … این ویدیو درباره قوانین جلوگیری از فساد و فرارهای مالیاتی است، که از دستاوردهای مجلس یازدهم شورای اسلامی است که با هم می‌بینیم…

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :