گزارش به مردم عنوان فهرستی از مطالب کانال دکتر محمد باقر قالیباف درباره دستاوردهای مجلس به ریاست ایشان است … این ویدیو درباره قوانین جلوگیری از تعارض منافع مدیران است، که از دستاوردهای مجلس یازدهم شورای اسلامی است که با هم می‌بینیم…

دریافت | دریافت

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :