📍 مجلس یازدهم به شفافیت آرای نمایندگان رأی داده است 👇 ویدئو را تماشا کنید. در این ویدیو درباره بحث شفافیت که از وعده های تحقق یافته است صحبت کرده ایم…

دریافت | دریافت

گزارش به مردم عنوان فهرستی از مطالب کانال دکتر محمد باقر قالیباف درباره دستاوردهای مجلس به ریاست ایشان است … این ویدیو درباره قوانین شفافیت آرای نمایندگان است، که از دستاوردهای مجلس یازدهم شورای اسلامی است که با هم می‌بینیم…

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :