📍 کارنامۀ مجلس یازدهم در پاسخ به مطالبات بازنشستگان را ببینید؛ قانون گزاری و تنظیم گری و ساماندهی مسائل و مطالبات مردم و بازنشسته ها توسط نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف صورت گرفت. در این ویدیو تنها به بخشی از این پیشرفت ها برای بازنشسته ها اشاره میشود…

دریافت | دریافت

گزارش به مردم عنوان فهرستی از مطالب کانال دکتر محمد باقر قالیباف درباره دستاوردهای مجلس به ریاست ایشان است … این ویدیو درباره پاسخ به مطالبات بازنشستگان است، که از دستاوردهای مجلس یازدهم شورای اسلامی است که با هم می‌بینیم…

منبع :‌ کانال دکتر قالیباف


نشر:

ویرایش:


شاید از این مطالب خوشتان بیاید :